SATINALMA ve  TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ  DANIŞMANLIĞI

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar

Tedarik Zinciri Yapıları

Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri

Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar

Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı

Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)

Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

SATINALMA YÖNETİMİ

Stratejik Satınalma

Sözleşme Yönetimi

Satınalma Süreçleri ve Yönetimi

Fiyat Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı

ERP Sistemlerinde Satınalma

Tedârikçi Yönetimi

STOK YÖNETİMİ

Malzeme Yönetimi

Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)

Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı)

DEPO YÖNETİMİ

Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi

Depo Ekipmanları ve Kaplar

Depo Binası, Dış ve İç Çevresi

Depo Yönetimi

Depolama Süreçleri

TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri

Taşımacılık İstatistikleri

Dağıtım Kavramı, Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtımda Önemli Unsurlar

Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama

Taşımacılıkta Maliyet Türleri

Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları

Intermodal Taşımacılık

Freight Forwarder’lar

Taşıma Modu Seçimi Uygulaması

Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri

Taşıması yapılan yük kavramı ve karakteristikleri, Türleri ve Taşımada Dikkat Edilecek Konular

Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme yöntemleri

Taşımacılık Ekonomisi, Lardner prensibi, Dönüş Yükü (taşımacılık dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları,

Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi

Milk Run ve Cross Docking Uygulamaları

Uluslararası Güzergahlar

Karayolu Taşıma Mevzuatı

Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Yetki Belgeleri Türleri

Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler

Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Konvansiyonu – İlgili Yönetmelik)

LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Genel Bilgiler

Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı

Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri

Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri

DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim

Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış

İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar

Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler

Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları

Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları

Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi

Adım Adım Dış Ticaret

INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması

Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları

Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları

Gümrük Rejimleri

4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları

İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması

Temel Gümrük Uygulamaları

Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler

Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler

Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için