YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

 

İlgili standartların gerektirdiği tüm eğitimlerin verilmesi, politika ve hedeflerin tayini, süreçlerin, dokümantasyon sisteminin kuruma uygun olarak tasarlanması, risk analizlerinin hazırlanması, kayıt yönetim sistemi alt yapısının kurulması, düzeltici & önleyici faaliyetler mekanizması tasarımı, uygunsuzluk ve şikayetlerin yönetimin belirlenmesi, ölçme / analiz sisteminin kurulması, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi ve ilgili standardın gerektirdiği başlıklarda danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle yanınızdayız.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi

ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi

IATF 16949:2106 Otomotiv Yönetim Sistemi

ve birçok sektörel / özel standartların kurumunuza uyarlanması eğitim ve danışmanlık desteğinin verilmesi konusunda uzman kadromuzla yanınızdayız.

Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için