Eğitimin Amacı:

ISO 9001:2015 PUKÖ (Planla – Uygula- Kontrol Et – Önlem Al) metodolojisine dayanır ve bir organizasyonda etkin kalite yönetimine ulaşmak için gereken yapı, sorumluluk ve prosedürleri belgelemek ve gözden geçirmek için süreç odaklı bir yaklaşım sunar. Standardın belirli bölümleri aşağıdaki gibi konularda bilgi içerir:

  • Belgelenen bilgi, süreç etkileşimlerini planlama ve belirleme dahil, bir kalite yönetim sistemi için gereklilikler
  • Yönetimin sorumlulukları
  • İnsan kaynakları ve bir kuruluşun çalışma ortamı dahil olmak üzere kaynakların yönetimi
  • Tasarımdan teslime kadar olan adımlar dahil olmak üzere ürün gerçekleştirme
  • KYS’nin iç denetimler, düzeltici  faaliyetler gibi faaliyetlerle ölçülmesi, analizi ve geliştirilmesi
  • Risk yönetimi uygulamaları ile süreçlere ilişkin risklerin önceden tayini ve sürece olan etkisinin minimizasyonu

Bu eğitim ile ISO 9001:2015 revizyonuna geçerken yapılması gerekenler, 2015 revizyonunun farkları ve KYS’ne katkıları, işletmelerin bu süreçte belirlemesi gereken stratejiler ve dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında uzman görüşleri alabilirsiniz.

Kimler Katılmalı:

Sanayi ve hizmet işletmelerinde kalite yönetim sisteminin planlamasında, uygulanmasında ve idare edilmesinde görev alacak personel.

Süre:

1 tam gün

Eğitim Konumu:

Şişli Radisson Blu Hotel

Eğitmenler:

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN – Believe Academy 


    Tüm sorularınız için: +905398151234 no'lu telefondan ve info@believeacademy.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

    Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için