Globalleşen rekabet ve kaynakların kısıtlı oluşu, kuruluşlara tüm süreçlerinde fark yaratan ve katma değer üreten yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek, bu sayede kendilerini rekabetçilikte üst basamaklara taşımak yönünde baskı oluşturmaktadır. 

Üretimde Genel Planlama & Çizelgeleme teknik eğitim programının amacı, kurum bünyesindeki üretim planlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumun rekabet gücüne katkıda bulunacak planlama ve çizelgeleme sistematiklerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan genel kavramsal bilginin ve uygulama becerisinin eş zamanlı olarak kazandırılmasıdır. 

Programın İçeriği 

► Üretim Planlamanın Rekabetçiliğe Etkisi

► Üretim Planlama Süreçlerinin Bileşenleri 

— Talep Planlama
— Stratejik Planlama
— Satış & Operasyon Planlama (S&OP) ve Kaynak Planlama — Kapasite Planlama (MPS-RCCP, MRP-CRP)
— Üretim Aktivite Kontrolü (Yükleme & Operasyon Sıralama) — Sevkiyat Planlama
— Stok Yönetimi 

► Üretim Planlamada Yenilikçi Sistematikler
— Gruplamalı Planlama Yaklaşımı
— Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon — Detay Çizelgeleme 

(Temel Kavramlar & Algoritmalar, Gantt Şemaları) 

► Güvenilir Tahminlerin Kurumun Rekabetçiliğine Etkisi 

► Talep Planlamanın Planlama Süreçlerindeki Yeri
► Tahmin Yapma Performansının Değerlendirilmesi
► Tahmin Modellerinin Oluşturulması 

— Durağan Talepler (Hareketli Ortalamalar)
— Eğilimli Taleplerin Modellenmesi (Doğrusal Regresyon)
— Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi (Mevsimsellik İndeksleri) — Eğilimli ve Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi 

► Muhakemeye Dayalı Tahmin Teknikleri 

► Detay Çizelgelemenin Kurumun Rekabetçiliğine Etkileri 

► Çizelgelemenin Üretim Planlama Süreçlerindeki Yeri
► Çizelgeleme ile ilgili Temel Kavramlar
► Çizelgelemede Hedefler & Performans Ölçüleri 

► Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme
— Tek Makine Çizelgelemesi
— Paralel Makinelerin Çizelgelemesi — Akış Atölyelerinin Çizelgelemesi — İş Atölyelerinin Çizelgelemesi
— Proje Tipi Üretimin Çizelgelemesi 

► Çizelgelemede Optimizasyon Teknikleri

Kimler katılmalı: Gelişen KOBİ’lerin Üretim Yönetiminden sorumlu orta ve üst düzey yöneticiler, planlama 

mühendisleri

Süre: 2 gün
Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN 

Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için