• Verimlilik Kavramı
 •  Verimlilik ve Karlılık İlişkisi
 •  Global Rekabette Karlılık için Verimliliğin Önemi
 •  Ölçmezsen Bilemezsin
 •  Alan Verimliliği
 •  Çalışan Verimliliği
 •  Sermaye Verimliliği
 •  Enerji Verimliliği
 •  Makine Verimliliği
 •  Üretim / Kapasite Verimliliği
 •  Malzeme Verimliliği
 •  Ürün Verimliliği
 •  Kalite-Verimlilik-Karlılık İlişkisi
 •  Üçüncü Gözün Önemi

Süre: 1 Gün

Eğitmen: Umut H. İNAN

Daha fazla bilgi ve uzman görüşleri için