İK PERFORMANS YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç:

Performansa dayalı insan kaynakları sistemleriyle bu program kurumsal adaletin gerçekleştirilmesi yolunun nasıl sağlandığını göstermektedir.

Bu program aynı zamanda küreselleşmenin bir diğer mecburiyeti olan büyük resmi görebilme ve bütünleşik çözüm üretme konusunda yeterlilikleri ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir çalışmadır.

Bu çalışma ayrıca, geçmiş yönetim süreçlerinin yöneticilik kariyerinden, günümüzün yönetişim süreçlerinin liderlik kariyerine yolculuğun en temel öğretisidir.

Kimler Katılmalı: 

Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında veya insan kaynakları danışmanlığı veren şirketlerde kariyer yapmak isteyen herkes bu programa katılabilir. Ayrıca İK yöneticilerinin çalışma ve düşünme sistemlerini anlamak isteyen tüm profesyoneller ve adaylar bu programla meraklarını giderebilirler.

İçerik:

- İK Yönetimine Giriş ve Çağdaş İK Yönetimi

- İnsan Kaynaklarında Planlama

- İş Analizi, İş Tanımları ve İş Dizaynı Uygulamaları

- İş ve Çalışan Arasındaki Uyumun Sağlanması

- Eleman Temin Süreci

- Performans Değerlendirme Sistemi

- Farklı Değerlendirme Ölçekleri

- Değerlendirme Hataları

- 360 Derece Geribildirim

- Kariyer Yönetimi ve Kariyer Geliştirme

- İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme

- Ücret Yönetim Sistemi

Süre: 2 gün