SATINALMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

1. GÜN

Satınalma Bölümünün İşlevleri
Satınalma Bölümünün İşletme İçindeki Yeri
Satınalma Bölümünün İç Örgütlenmesi
Satınalma Yöneticisinin Görev Tanımı
Satınalma Yöneticisinin Özellikleri

Tedarik Zincirinin Kapsamı
Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları
Tedarik Zincirinin Yapısı
Tedarik Zincirinin Yönetimi
İşletmelerde Stokların Yönetimi
İşletmelerde Stokları Etkileyen Faktörler
Stoklar İçin Bütçe Yönetimi
İşletmelerde Tam Zamanında Satınalma
Tam Zamanında Satınalmanın Avantajları
Tam Zamanında Satınalma İçin Gerekenler
Tam Zamanında Satınalmanın Kısıtları
İşletmelerde Nakliye – Taşımacılık
İntermodal Taşımacılık - Kombine Taşımacılık
Lojistik Hakkında Genel Bilgiler
İşletmelerde Lojistik Yönetimi
Lojistikte Verimlilik
Lojistikte Dış Kaynak

 

2. GÜN

Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramları
Stratejik Yönetimin Özellikleri
Stratejik Yönetim Araçları
Stratejik Yönetimde SWOT Analizi
Stratejik Yönetimde Benchmarking
Stratejik SATINALMA Kavramı
Stratejik SATINALMANIN Genel Özellikleri
Stratejik SATINALMADA Performans Kriterleri
Stratejik SATINALMA için Politikalar
Stratejik SATINALMA için Süreç Yönetimi

Satınalmada Fiyat Yönetimi
Müzakerelerdeki Soru Tipleri
Müzakerelerde İkna
Satınalmada Pazarlık Yönetimi
Satınalmacı İçin Pazarlık Taktikleri
Pazarlık Oturum Süreçleri (Öncesi-Sonrası)

Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçiden Beklenen Kriterler
Tedarikçi Araştırma Yöntemleri
Tedarikçi Seçim Stratejisi
Tedarikçi Seçimi
Tedarikçi Değerlendirme
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme Türleri
Sözleşmenin Unsurları
Sözleşme Maddeleri
Sözleşmede Dikkat Edilecek Hususlar
Sözleşmede Kontrol