TOPLAM ÜRETKEN BAKIM

BAKIM YÖNETİMİ VE TOPLAM ÜRETKEN BAKIM (TPM)

Eğitimin Amacı ve İçerik
Makinelerde performans arttırma çalışmaları yapacak kişilere, TPM'i tanıtmak ve sistematik yaklaşımı vermek için düzenlenen bu eğitimde aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Bakım ve üretim kavramları (üretkenlik, verimlilik, genel ekipman etkinliği, kayıplar)
Performans göstergeleri ve performans raporlama
Makinelerdeki büyük kayıplar,
Katılımın sağlanmasının önemi ve yöntemleri,
OEE hesaplama,
TPM nedir,
TPM'in amaçları,
5S
Büyük kayıpların giderilmesi çalışmaları ve sistematik yaklaşım
Bakım ve geliştirme faaliyetlerine katılımları için operatör eğitimleri,
Kalite bakımı
Ekipman yönetim sisteminin kurulması,

Eğitimde teorik bilgiler verilirken, daha önce çalışma yapılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiş olan işletmelerden çalışma örnekleri sunulmaktadır.

Katılımcılar
İşletmelerin üretim, proje, geliştirme ve bakım mühendisleri

Süre : 2 gün