TETKİK TAKIMLARI YETİŞTİRME

BAŞARILI TETKİK TAKIMLARI YETİŞTİRME EĞİTİMİ


Eğitim Amacı
Kalite/Çevre/Gıda Güvenliği/İş Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanmış
düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite
yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp
uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla
gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik
Görevlilerinin eğitilmesidir.
Eğitim İçeriği
• İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
• TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
• Tetkik Çeşitleri
• Tetkikin Faydaları
• Tetkikin Yönetimi
• Tetkikin Planlanması
• Soru Listelerinin Hazırlanması
• Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
• Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
• Pratik ve Örnek Çalışmaları
Eğitim Süresi
2 Gün