YALIN ÜRETİM

ÜRETİMDE YALIN DÖNÜŞÜM PROJESİ

 

Yalın üretim (YÜ) bugün birçok üretim işletmesinin benimsediği ve başarı ile uyguladığı bir felsefedir. Bu firmaların elde ettiği sonuçlar – akışların düzgünleştirilmesi, çevrim sürelerinin kısaltılması, stokların azaltılması, her noktada kayıpların azaltılması, v.b. – gün geçtikçe daha fazla sayıda firmanın iştahını kabartmakta ve onlar da yalın dönüşümün yollarını aramaktadırlar. Bizim tasarladığımız proje üretim sistemlerini YÜ’e dönüştürmek isteyen firmaların detaylı analizi ile başlayıp firmanın mevcut ve ideal durumlarının belirlenmesi, çalışma alanlarına düzen ve disiplin getirilmesi aşamalarını içermektedir. 

 

Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz aktiviteler aşağıda kısaca açıklanmaktadır:

 

YÜ Diagnostik Analizi

YÜ felsefesini başarı ile uygulamanın gereksinimi olan aktivitelerin firmada ne kadar iyi yerine getirildiğini ve hangi yönlerin aksadığını bu çalışma ile ortaya çıkarıyoruz. Diagnostik analizimiz siparişlerin alımından ürünlerin müşteriye teslimine kadar temel ve destek süreçleri (Ürün Akışları, Kalite Yönetimi, Bakım, İnsan Kaynakları Yönetimi, vb. ) kapsamaktadır.

 

Mevcut Değer Akışı Haritalarının Oluşturulması

Değer akışı haritası bir ürünün firma içerisindeki hareketlerini haritalayarak değer üreten aktiviteler ile israfları kolayca görmemizi ve birbirinden ayırmamızı sağlarlar. Bu çalışmada firmadaki tüm kilit ürün aileleri için mevcut durum değer akış haritalarını oluşturuyoruz.

 

İdeal Değer Akışı Haritalarının Oluşturulması

Bir ideal değer akışı haritası bir ürünün firma içerisinde ideal durumdaki hareketlerini haritalayarak olası en yalın durumu gözler önüne serer. Mevcut durumdaki harita ile karşılaştırarak firma içerisinde hangi aktivitelerin üzerine öncelikli olarak odaklanılması gerektiğini bu çalışma ile ortaya koyuyoruz.

 

Çalışma Ortamlarında Düzen ve Disiplinin Sağlanması

5S adı ile de bilinen bu yöntem çalışma alanlarını detaylı bir şekilde gözden geçirerek zaman kayıplarına yol açan düzen ve disiplin problemlerinin ortadan kaldırılmasına odaklanmaktadır. Bu çalışma ile değer üretiminin gerçekleştiği her üretim noktasında yalınlaşmayı sağlıyoruz.

 

İşletme Genelinde Yalın Üretim Eğitimleri

Projemizin işleyişi boyunca tepe yönetimden üretim personeline kadar her düzeyde YÜ anlayışının oturtulması için eğitimler veriyoruz.

 

Proje çerçevesinde, gerekli olan noktalarda gözlem ve mülakatlar ses ve görüntü kayıtları ile desteklenecektir. Projemizin sonunda yazılı raporumuzu firmaya teslim edecek, aynı zamanda bulgularımızı firma çalışanlarına görsel bir prezentasyon ile de sunacağız. 

 

Proje Ekibi: Dr. Mesut Yavuz, End. Y. Müh. Umut H İnan, Prof. Dr. M. Bülent Durmuşoğlu