• Believe Academy ile

    Başarı için
    Kurumsallaşma
    Danışmanlığı

Denetim ve Check-Up işletmelerin dışarıdan bir göz tarafından değerlendirilmesi ve kendilerinin fark edemedikleri unsurların tespit edilmesi açısından gereklidir. Alanında ileri gelen uzmanlarımızla işletmenizi ve süreçlerinizi inceleyen bir rapor alın, güçlü ve zayıf yanlarınızı uzman görüşü ile yeniden değerlendirin.

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN

A’DAN Z’YE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

EĞİTİM HİZMETLERİ

Yönetim Bilimleri, Teknik, Kişisel Gelişim ve Sektöre Özel eğitimlerle yeni yetenekler kazanın.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletmeniz için uzmanlarımızla birlikte stratejik planlar belirleyin, daha rekabetçi bir iş modeli kurgulayın.

Takım Arkadaşlarımız

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN

Danışman / Kurucu

Doç. Dr. Mesut YAVUZ

Eğitmen

Doç. Dr. Murat BASKAK

Eğitmen

Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR

Eğitmen

Prof. Dr. Mehmet Bülent DURMUŞOĞLU

Eğitmen / Danışman

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN

Eğitmen

Prof. Dr. Haluk ERKUT

Eğitmen

Dr. Kerem KILDIOĞLU

Eğitmen

Referanslarımız

Makaleler

blog image

Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirledikleri iletişim kanallarının kullanımıyla hitap edilecek hedef kitleye yönelik yaptığı çalışmaların tümüdür. Bunun temelinde firmanın hem verimliliğini arttırmak istemesi hem de hitap ettiği hedef kitle tarafından takdir edilmesi isteği yatmaktadır. Kurumsal iletişim sürecine kurum içindeki ve kurum dışındaki ilişkiler dahildir. 

Bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken kurumsal iletişim stratejisi yönetici, çalışan, tedarikçi, tüketici gibi birçok faktörü içerisinde bulundurmaktadır. Çok geniş kapsamlı düşünülmesi gereken kurumsal iletişim alanında doğru bilgi akışını sağlayarak firmayı kurumsal itibar çerçevesinde medyaya ve tüketiciye ulaştırmak istenilmektedir. Firmalar, hedeflerine ulaşmak için iletişim faaliyetlerini farklı teknikler kullanarak gerçekleştirmektedir.

Günümüzde birçok kurumsal firmanın bünyesinde kurumsal iletişim departmanı bulunmaktadır. Kurumsal iletişim departmanı sayesinde firma genelindeki tüm iletişim süreçleri daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmüş olur. Kurumsal iletişim departmanlarında genellikle halkla ilişkiler, pazarlama, uluslararası ilişkiler, reklamcılık ve iletişim gibi bölümlerde eğitim almış olan kişiler çalışmaktadır. Toparlayacak olursak, kurumsal iletişimin kurum kültürünü oluşturma, medya ile ilişkiler güçlendirme, kurumun içinde iletişimi sağlama, imaj oluşturma, medya ile olan ilişkileri yönetme, kriz iletişimini sağlama, halkla ilişkiler çalışmalarını gerçekleştirme gibi faaliyeti yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

Günümüzde teknolojinin iyice ilerlemesiyle ve sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte kurumsal iletişimin dijital ayağı da ortaya çıkmıştır. Artık hemen hemen her kurum internet ortamında da yer edinmektedir. Bu yüzden şirketlerin kurumsal iletişim faaliyetleri eş zamanlı olarak dijital tarafta da eş zamanlı olarak yürütülmelidir. Web sayfası, bloglar, firmanın sosyal medya kanalları, tüm bunlar kurumun kimliğini yansıtmaktadır. Bu platformların her birinden kuruma gelen mesaj da, kurumdan hedef kitleye giden mesaj da önemli bir detaydır. Gerek önerilerde, gerek eleştirilerde, hedef kitleye ulaşan mesajlarda, hatta herhangi bir kriz durumunda kuruma ait olan hesaplar da sayfalar da uzman kişiler tarafından yönetilmelidir. Kurum itibarı için artı olabilecek interaktif ortamlarda bulunarak siz de dijital markalaşma için bir adım atabilirsiniz.

Kurumsal iletişimde, sosyal ağlardaki yerinizi alırken sosyal medya yöneticileri ya da kurumsal iletişim uzmanları ile birlikte çalışarak daha profesyonel adım atabilirsiniz. Küçük ya da önemsiz bir ayrıntı gibi gözüken herhangi bir mesaj, yorum gibi durumlar farklı durumlara sebebiyet verebilir. Oluşabilecek olumsuz durumlarda ise kriz yönetimi konusunun önemi bir kez daha karşınıza çıkmaktadır.

Kurumsal İletişimin Sorumlulukları Nelerdir?
Kurumsal iletişim denildiğinde birçok görev ve sorumluluktan bahsedebiliriz. Öncelikle kurumun detaylı bir şekilde anlatılmasının sağlanması gerekmektedir. Farklı etkinlikler düzenleyerek, bu etkinliklerle hedef kitleye ulaşılabilmelidir. Kurumsal iletişim planına dahil olacak kollar arasında gerekli görev dağılımının yapılması önemli olan bir diğer noktadır.

Kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında medya ilişkileri de oldukça önemlidir. Kurumun medyada yer alan haberleri takip edilmeli ve gerektiği zaman medyayla da iletişime geçilmelidir. Son olarak kurumda mutlaka sosyal medya ile ilgilenen bir departman bulunmalıdır diyebiliriz.

Kurumsal İletişim Uygulanırken Önemli Noktalar
Kurumsal iletişim kurum yönetimi tarafından mümkün olan en verimli şekilde kullanılmaya çalışılmalıdır. Hedef kitlelerine başarılı bir şekilde ulaşabilmek için hedef kitle iyi tanınmalıdır. Ayrıca kurumun eksik yönleri belirlenerek, gereğinin yapılması da bu doğrultuda önemlidir. Eğer varsa rakiplerin kuruma olan bakış açısı belirlenmelidir. Kurumsal iletişim stratejisinde gerekli olması halinde profesyonel bir destek de alınabilir.

Kurumsal İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanmaktadır?
Kurumsal iletişim stratejisi oluşturulmadan önce kurumun felsefesi göz önünde bulundurulmalı, kurumun vizyonu ve misyonu çıkartılmalıdır. Hedef kitleye hangi iletişim araçlarıyla ulaşılacağı da sonraki adımdır. Unutmamak gerekir ki doğru iletişim aracı her zaman hedefe daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. İletilmek istenen mesaj hedef kitleye ulaştıktan sonra analiz yapılarak, mesajın başarılı bir şekilde iletilip iletilmediğini saptanabilir. 

blog image

Sürdürülebilirlik Stratejileri: İş Dünyasında Yenilikçi Yaklaşımlar

 

Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İşletmeler artık sadece kâr elde etme amacı gütmek yerine, çevresel ve toplumsal etkilerini de göz önünde bulunduruyorlar. Bu makalede, iş dünyasında sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanarak, sürdürülebilirlik konusunda yenilikçi yaklaşımların neden önemli olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini ele alacağız.

1. Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

İnovasyon, sürdürülebilirlik stratejilerinin temel taşıdır. İşletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini daha çevre dostu hale getirmek, enerji tasarrufu sağlamak ve atık miktarını azaltmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilirler. Örnekler ve başarı hikayeleri sunarak, inovasyonun sürdürülebilirlik açısından nasıl bir avantaj sağladığını açıklayın.

2. Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği

Döngüsel ekonomi, işletmelerin ürünlerini tasarlarken ve üretirken, ürünlerin ömrünü uzatmak ve hammaddelerin tekrar kullanımını teşvik etmek gibi yaklaşımlar benimsemelerini gerektirir. Bu strateji, hem işletmelere hem de çevreye fayda sağlar. Kaynak verimliliği konusunda işletmelerin neler yapabileceğine dair pratik örnekler sunun.

3. Toplumsal Sorumluluk ve Marka İmajı

İş dünyası sadece kâr elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da yerine getiriyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik çabaları, işletmelerin pozitif bir marka imajı oluşturmalarına yardımcı olur. Toplum için yapılan katkılar ve işletmenin sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki bağlantıları açıklayın.

4. İşbirliği ve Paydaş Katılımı

Sürdürülebilirlik stratejileri, işbirliği ve paydaş katılımını gerektirir. Tedarikçiler, müşteriler, yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak, daha geniş bir etki yaratılabilir. İşbirliği ve paydaş katılımının neden önemli olduğunu ve nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğini vurgulayın.

5. Yeşil Finansman ve Yatırım Fırsatları

Yeşil finansman, sürdürülebilirlik projelerini finanse etmek için kullanılan bir araçtır. Yeşil tahviller, sürdürülebilirlik fonları ve benzeri finansal araçlar, işletmelere sürdürülebilirlik projeleri için kaynak sağlama fırsatı sunar. Yeşil finansmanın nasıl kullanılabileceğini ve işletmelere nasıl fayda sağlayabileceğini açıklayın.

Sonuç:

Sürdürülebilirlik, iş dünyasında sadece bir trend değil, aynı zamanda uzun vadeli başarının anahtarı haline gelmiştir. İnovasyon, döngüsel ekonomi, toplumsal sorumluluk, işbirliği ve yeşil finansman gibi yenilikçi yaklaşımlar, işletmelerin çevresel ve toplumsal etkilerini azaltmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu makale, iş dünyasında sürdürülebilirlik stratejilerini benimsemek isteyen okuyuculara ilham kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

blog image

Proje yönetimi, bir projenin tamamlanması ve başarıya ulaşması için gerekli olan süreçlerin yönetilmesidir. Bu yönetim sürecinde süreç iyi bir şekilde geçirilir. Yetenek ve tecrübeler doğrultusunda projenin sorunsuz bir şekilde bitirilmesi sağlanır. Şirket ve firmalar bu konuda genel olarak bir proje yöneticisinden hizmet almayı tercih eder. Çünkü alanında uzman bir proje yöneticisi, bütün süreci doğru ve olması gerektiği gibi yönetme becerisine sahiptir.

Proje yönetiminde sınırlı bir süre ve bütçe söz konusudur. Bu proje ile ürün hizmet sunmak amaçlanır. Doğru bir şekilde yönetilen projenin başarıya ulaşma ihtimali çok yüksektir. Projeye bağlı olarak basit ya da karmaşık işlemler söz konusu olabilir. Bu durumda yönetim için gerekli olan kişi sayısı da değişebilir. Uzman kişiler ve kullanışlı sistemler ile proje yönetimi daha pratik bir hale gelebilir. Proje yönetiminin tam olarak ifade ettiklerini anlamak için ilk olarak proje kapsamını ve anlamını bilmek gerekir.

Proje Ne Anlama Gelir?

Proje genel olarak belirli sayıda görevin tamamlanması ile bitirilen bir görev sürecidir. Sürç sonunda elde edilmek istenen bir şey vardır ve sürecin bitmesi ile amaca ulaşılır. Projeler ile faaliyetlerin daha kolay ve doğru bir şekilde planlanması sağlanır. Hedefe ulaşmak için her aşaması düşünülmüş olan bir proje planı gerekir. Bu plan çoğunlukla iş bölümlerinden ve farklı aşamalardan oluşur. Plana uygun hareket edilmesi ve sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi için de bir proje yöneticisi gerekir. Yönetici, projenin her şeyinden sorumlu olan kişi ya da kişiler olarak tanımlanabilir.

Proje Yönetimi Neyi İfade Eder?

Proje yönetiminde ortak bir hedef söz konusudur. Bu hedefe ulaşmak için çeşitli yönetim teknikleri kullanılır. Projenin planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi için gerekli bilgilere sahip en az bir yöneticiye ihtiyaç duyulur. Bu kişi sayesinde sürecin profesyonel bir şekilde geçirilmesi ve tamamlanması mümkündür. Şirketler genel olarak proje yönetiminde alanında uzman kişi ve kurumları tercih eder. Bu sayede profesyonel bir hizmet alınarak başarıya ulaşılır. Özellikle süreci en iyi şekilde kontrol etmeyi sağlayan yazılımlar ile birçok iş kolayca yapılabilir. Bu sayede de proje sorunsuz bir şekilde biter.

Proje Yönetimi Tercih Etmenin Avantajları Nelerdir?

Proje yönetimi tercih etmenin birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle bu sayede çeşitli verilere kolay bir şekilde sahip olunur. Bu verilere dayanarak ise en doğru kararlar alınır. Riskler ve ihtimaller hesaplanarak iş üzerinde verilen kararlar belirlenir. Bütçe dâhil olmak üzere birçok konuda tasarruf sağlar. Proje sürecinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf için kullanılabilir. 

Kaynakların en verimli olacak şekilde kullanılmasına imkân verir. Gerekli planlamaların yapılmasını sağlar ve sonra proje daha kaliteli bir şekilde sonuçlanır. Karmaşık süreçlerden kurtulmak için en uygun yolların ve çözümlerin belirlenmesini sağlar. Bu avantajları ile proje yönetimi çok fazla tercih edilen bir hizmettir.

Proje Yönetimi İle Ne Hedeflenir?

Proje yönetimi olarak adlandırılan süreç ve işlemin en temel hedefi, bir projenin amacına ulaşmasını sağlamaktır. İşin, planlanan zaman ve maliyet ile bitirilmesini sağlamak amaçlanır. Bununla birlikte projede gerekli olan ürün ve hizmetlerin neler olduğunu belirlemeyi de hedefler. 

Planlama aşamasında proje en iyi şekilde tasarlanmak zorundadır. Proje yönetimi ile bunu yapmak amaçlanır. Gerekli görüldüğünde yanlışların düzeltilmesi veya en az hata ve risk ile çalışılmasını sağlamak, proje yönetiminin temel amaçları arasında yer alır. Projenin izleme ve kontrol işlemleri de bu kapsamda amaçlanır.

Proje Yönetimi Neden Önemlidir?

Proje yönetimi her türlü işte büyük öneme sahiptir. Öncelikle proje yönetimi ile iş için bir plan tasarlanması ve iş bölümü yapılması sağlanır. Kaynakların en verimli şekilde kullanılması için de önemlidir. Bunun yanı sıra proje kaynaklarında önemli olan şeylerden birisi de insan kaynaklarıdır. Maliyetin iyi bir şekilde kontrol edilmesi için de büyük öneme sahiptir. 

Kaliteli bir işe ve projeye sahip olma konusunda da etkilidir. Genel olarak bakıldığından proje yönetimi araç ve sistemlerin doğru kullanılması için de önemli olur. Süreç öncesinde ve sonrasında elde edilen bilgilerin saklanması ve daha sonra gerekli olursa tekrar kullanılmasını da sağlar. Ekip çalışması için de son derece önemli olmasıyla ön plana çıkar.

Proje Yönetimi Aşamaları

Şirket ve firmaların ihtiyaç duyduğu projeler, farklı aşamaların bir araya getirilmesi ile yönetilir. Proje yönetim aşamaları genel olarak dört tanedir. Bunlar tanımlama, planlama, uygulama ve izleme – kontrol aşamalarıdır. Tanımlama kapsamında projenin tanımlanması sağlanır. Gerekli olan altyapı çalışmaları tamamlanır ve maddi kaynakların neler olduğu belirlenir. Projeler proje için gerekli ekibin toplanması ve görev paylaşımı yapılması ile başlar. Bunun için de tanımlama gerekir. 

Planlama aşamasında ise projenin nasıl gerçekleştirileceği tasarlanır. Bu doğrultuda hangi süre aralığında çalışılacağı belirlenir. Kaynak ve maliyetlerin analiz edilmesi ile ihtiyaç duyulan veriler elde edilir. Planlama, bir projenin sonrası ile ilgili her şeyi içerir. İş için gerekli olan zaman çizelgesi bu aşamada belirlenir. Projenin her şeyiyle ilgili gerekli planlama yapıldıktan sonra ise uygulama aşamasına geçilir. 

Uygulama aşamasında proje için yapılan planlar gerçekleştirilmeye başlar. Maliyet yönetimi doğru bir şekilde yapılarak yetkili kişiler tarafından kendilerine verilen görevler yerine getirilir. Uygulama aşamasında en önemli şeylerin başında disiplin gelir. Disiplinli ve etkili bir çalışma süreci geçirmek gerekir. Son aşama ise izleme – kontrol aşamasıdır. Proje uygulaması devam ederken gözlem yapılır ve gerekli veriler toplanır. Bu veriler neticesinde ise proje yöneticisi tarafından kontroller yapılır. 

Neden Proje Yönetimi Yapılması Gerekir?

Proje yönetimi, küçük ya da büyük fark etmeksizin her iş için yapılması gereken bir şeydir. Projenin gereksinimlerinden birisi olarak gösterilebilir. Çünkü herhangi bir işin başarıya ulaşabilmesi için mutlaka iyi yönetilmesi ve planlanması gerekir. Bununla birlikte bu işlerin uzman kişi ve kurumlar tarafından yapılması gerekir. 

Teknolojik yazılımlar ile etkili bir proje yönetimi sağlamak mümkündür. İş sürecinde farklı aşamalar ve görevler varsa bunların karmaşık bir şekilde başarısızlığa uğramaması için yönetim gereklidir. Proje yöneticisi tarafından verilen görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ile bir projenin zaman, maliyet ve kalite bakımından en iyi şekilde tamamlanması mümkündür.

Proje Hedefleri Nasıl Yerine Getirilir?

Projelerin belirli hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken bazı temel işlemler vardır. Öncelikle projeyi bilmek ve proje gereksinimlerinin ne olduğunu belirlemek gerekir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak da proje hedeflerini yerine getirme konusunda önemlidir. Aynı zamanda verilere dayanarak hareket etmek gerekir. En önemlisi ise yetenekli ve bilgili bir proje yöneticisi ile çalışmaktır. Bu sayede proje hedeflerine ulaşmak mümkündür.

blog image

İşletme Liderleri İçin 5 Etkili Beceri Geliştirme Stratejisi

İşletmelerin başarısı büyük ölçüde liderlerinin yeteneklerine ve becerilerine bağlıdır. İyi bir lider, takımını motive eder, zorluklarla başa çıkar ve vizyoner bir yönetim anlayışıyla işletmeyi ileriye taşır. Ancak liderlik, doğuştan gelen bir özellik değildir; aksine, sürekli olarak geliştirilen ve öğrenilen bir beceridir. Bu yazımızda, işletme liderlerinin sahip olmaları gereken becerileri geliştirmek için kullanabilecekleri 5 etkili stratejiyi inceleyeceğiz.

Strateji 1: Kendi Yetkinliklerinizin Farkında Olun

İyi bir lider olmanın temeli, kendi yetkinliklerinizi ve güçlü yönlerinizi anlamaktan geçer. Liderlik tarzınızı ve kişisel liderlik özelliklerinizi değerlendirmek için öz değerlendirme araçları ve geri bildirim mekanizmaları kullanın. Bu sayede, güçlü yönlerinizi daha da pekiştirebilir ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde çalışabilirsiniz.

Strateji 2: İletişimi Güçlendirin

Liderlerin en temel görevlerinden biri, etkili iletişim kurmaktır. İyi iletişim, işletme içindeki tüm paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmanıza ve vizyonunuzu net bir şekilde iletebilmenize yardımcı olur. Etkili iletişim için, empati kurma, dinleme becerilerini geliştirme ve açık, net mesajlar vermeye odaklanma gibi noktalara dikkat edin.

Strateji 3: Takım Yönetimini İyileştirin

Bir lider olarak, takımınızın performansını ve verimliliğini artırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Takım yönetiminde başarılı olmak için, her bir takım üyesinin güçlü yönlerini anlamalı, rolleri ve görevleri iyi belirlemeli ve takım içi iş birliğini teşvik etmelisiniz. Aynı zamanda, takımınızın ihtiyaçlarına uygun eğitim ve gelişim fırsatları sunarak onların da becerilerini geliştirmesine yardımcı olun.

Strateji 4: Değişime Uyum Sağlayın

Günümüz iş dünyasında, değişim kaçınılmazdır ve liderlerin değişime uyum sağlamaları gerekmektedir. Değişimi fırsat olarak gören liderler, işletmelerini rekabetin önünde tutabilirler. Değişime uyum sağlamak için, esneklik gösterme, risk alabilme, sürekli öğrenme ve yenilikçilik konusunda cesaretli olma becerilerini geliştirin.

Strateji 5: Vizyoner Olun ve Hedef Belirleyin

Başarılı liderler, işletmeleri için net bir vizyon ve stratejik hedefler belirlerler. Vizyonunuzun tüm çalışanlarınızca paylaşılmasını sağlayın. Onları ortak hedeflere odaklanmaya teşvik edin. Vizyoner bir lider olarak, geleceği öngörebilme, stratejik planlama yapabilme ve uzun vadeli hedeflere odaklanma yeteneklerinizi güçlendirin.

 

İyi bir lider olmak için gerekli olan beceriler, sürekli olarak geliştirilmesi gereken dinamik özelliklerdir. Kendi yetkinliklerinizi anlamak, etkili iletişim kurmak, takımınızı yönetmek, değişime uyum sağlamak ve vizyoner bir yaklaşım benimsemek, liderlik becerilerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak önemli stratejilerdir. Bu stratejileri işletmenizin yönetim süreçlerine entegre ederek, başarılı bir lider olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

blog image

* ERP Seçme ve kurulum süreç danışmanlığı -  * İş zekası seçme ve kurulum süreç danışmanığı

* Otomasyon sistemleri seçimi ve kurulumu - * CRM seçme ve kurulum süreci danışmanlığı

* Optimizasyon algoritmaları tasarım ve entegrasyon danışmanlığıçme ve kurulum süreç danışmanlığı

blog image

Uzaktan çalışma, günümüzde oldukça popülerdir. Bunu sağlayan en önemli şey ise teknolojidir. Teknoloji ile birlikte insanların herhangi bir işyerine gitmeden istedikleri yerden çalışması mümkün oluyor. Özellikle korona virüs ile hayatımıza giren pandemi süreci, birçok firmanın uzaktan çalışma imkânı sağlamasına neden oldu.

Çalışan insanlar artık yapması gereken işleri evlerinden veya başka bir yerden yerine getirebiliyor. Profesyonel kişiler bu sayede işlerini istedikleri yerden yapabiliyor. Projelerin dikkat dağıtıcı etkenler olmadan en uygun alanlarda tasarlanması ve yerine getirilmesi, işlerin bitirilmesi hem insanlara hem de şirketlere birçok konuda fayda sağlıyor. 

Uzaktan Çalışma Hangi Araç ve Sistemler ile Yapılır?
Uzaktan çalışma imkânı sağlayan çok fazla araç ve sistem mevcuttur. Genel olarak bunu sağlayan en temel şey teknolojidir. Özel ve ağır makineler gerektirmeyen her işte uzaktan çalışma imkânı sağlamak mümkündür. Uzaktan çalışma kültürü, dokümanların online olarak çalışanlara ulaştırılması özelliğine sahiptir. 

Farklı programlar aracılığıyla çalışanlara dokümanlar ulaştırılır ve bunlar üzerinde çalışma yapması sağlanır. Aynı zamanda çalışma konusunda kolaylık sağlayan sesli ve görüntülü toplantı imkânı sunan uygulamalar da kullanılır. Bütün bunlar sayesinde uzaktan çalışma sistemi başarılı bir şekilde işler.

Hangi İşler İçin Uzaktan Çalışma Mümkündür?
Günümüzde çok sayıda iş alanında evden çalışma modeline geçiş yapmak mümkündür.  Ancak her şirket için bu imkânın olmadığını belirtmekte fayda var. Özellikle fiziksel iç gücünün ve varlığın çok sık gerekli olduğu iş alanlarında uzaktan remote çalışma modeline geçme imkânı olmayabilir. 

Tamamen evden çalışma modeline geçmek mümkün olmasa da her şirket belirli alanlardaki çalışanları için bu sistemi sunabilir. Çalışanların iş hayatında sürekli olarak şirkete gelmek ve gitmek zorunda olmaması çeşitli alanlarda avantaj sunarken bazı ufak dezavantajları da bulunuyor.

Uzaktan Çalışma Kültürünün Avantajları
Uzaktan çalışma kültürünün çok sayıda avantajı bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise ulaşım gibi bir sorunun olmamasıdır. Yol ve trafik gibi sorunlar yaşamayan işçiler evlerinden çalışarak hem kendileri için daha fazla zamana sahip olur hem de ulaşım nedeniyle ortaya çıkan yorgunluktan etkilenmez. Remote çalışma yöntemi ile dijitalleşme daha hızlı gerçekleşir ve bunu sağlayan çeşitli sistemler verimli bir şekilde kullanılabilir. 

Özellikle günümüzde virüs problemi devam ederken sağlık konusunda yaşanan sorunlardan etkilenme ihtimali azaltılır. Zamandan tasarruf sağlama konusunda da çok önemlidir. Bunun yanı sıra evden çalışmayla toplantı ve benzeri buluşma saatlerinde gecikme yaşanmaz. Bu ve benzeri avantajları ile evden çalışma oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyor.

Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları
Evden çalışma genel olarak avantajları ile bilinir. Ancak bazı ufak dezavantajları da vardır. Bunların başında ekip ve iş birliği gelir. Şirket ortamında genel olarak birlikte çalışma söz konusudur. Bu sayede de ekip ruhu ortaya çıkar. Ancak remote çalışma yönteminde daha zayıf bir ekip ruhu ortaya çıkar. Şirket kültürü olarak adlandırılan şey geçmişten günümüze varlığını sürdürmüştür. 

Evden çalışma ise bu kültürün daha zayıf hale gelmesini sağlar. Teknolojinin gelişmesi, dijitalleşmenin her geçen gün daha yaygın hale gelmesi ile evden çalışma kültürü daha fazla popüler hale geliyor. Çalışanların şirketlerde beyin fırtınası gibi dayanışmalarına da evden çalışma kültüründe pek rastlanmaz.

Uzaktan Çalışma Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Evden çalışma belirli bir denetim ve disiplin çerçevesinde gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi takdirde beklenilen verim alınamaz ve şirketler arasında gerekli koordinasyon sağlanamaz. Aynı fiziksel olarak sahip olunan ofisler gibi sanal bir ofis oluşturmak ve düzenli çalışma saatleri belirlemek gerekir. 

Toplantı ve konferansların uzaktan çalışma sürecinde dijital ortama aktarılmasına da dikkat etmek gerekir. Bu sayede şirket ortamını mümkün olduğu düzeyde korumak amaçlanmalıdır. Çalışanların iş hayatından kopmak yerine “iş hayatımdaki her şeyi evime taşıdım” şeklinde düşünmesini sağlamak bu noktada önemlidir. Böylece uzaktan çalışmanın en verimli şekilde geçirilmesi mümkün olur. 

Uzaktan Çalışma Sistemine Uyum Sağlama Yolları
Şirketlerin uzaktan çalışmaya uyum sağlaması için bazı şeylere dikkat etmesi ve önem vermesi gerekir. Öncelikle bir şirkette her birimin uzaktan çalışmaya adapte edilmesi çok zordur. Bu nedenle hangi departmanların buna uygun olduğunu belirlemek ve buna uygun sistemlerin, yöntemlerin belirlenmesi gerekir. Uzaktan çalışan kişilerin iş motivasyonunun düşmemesi ve şirket ortamından tam anlamıyla kopmaması için gerekli çalışmalar yapılmak zorundadır. 

Disiplin ve motivasyon sağlamak amacı ile sanal ortamda toplantı, görüşme ve konferanslar ayarlanmalıdır. Müşteriler ile uzaktan irtibata geçme ve tüketiciye sanal ortamda bilgi verme sisteminin oluşturulması da gerekir. Ofis dışı çalışma bu yöntemlerle daha uygun ve verimli bir hale getirilebilir. Şirketlerin günümüz şartlarında uzaktan çalışmaya geçiş yapması oldukça faydalıdır. Dijitalleşme sürecini en hızlı bir şekilde tamamlayan şirketlerin daha hızlı büyüdüğünü ve maliyet bakımından avantaj elde ettiğini söylemek mümkündür. 

Uzaktan Çalışmada Veri Güvenliğini Sağlama
Uzaktan çalışmayla ilgili en merak edilen konu veri güvenliğidir. Dijital ortamda paylaşılan verilerin güvenli bir şekilde aktarılması için güvenli ve profesyonel uygulama ile sistemleri tercih etmek gerekir. Bu sayede uzaktan çalışanlara gönderilen doküman ve bilgiler güvenle korunabilir. Siber güvenlik için bu alanda danışmanlık da alınabilir. Şirket çalışanları, çalışma arkadaşının sahip olduğu verileri alırken veya ona veri gönderirken böylece güvenle işlem yapabilir.

Uzaktan Çalışma Sistemi Nasıl Oluşturulur?
Uzaktan çalışmayı sağlayan sistem için ilk olarak organizasyonel yapılandırılma sağlanmalıdır. Daha sonra ise süreç tasarımı tamamlanır. Prosedürlerin de belirlenmesi gerekir. Hukuki yönetmeliğe uygun sistem kurulmalı ve aynı zamanda dijitalleşme için gerekli planlamanın yapılarak sistemin oluşturulması gerekir. Böylece çalışanlar dijital sisteme dâhil olmak üzere uzaktan çalışmaya başlayabilir.

Uzaktan Çalışma Ekibi Kurmak Gerekli Midir?
Uzaktan çalışmanın çalışma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerde faaliyet gösterecek bir ekip kurulmalıdır. Uzaktan çalışmayla oluşturulan kültüre uyum sağlamak isteyen şirketlerin uzaktan çalışan ekip oluşturması ve bu şekilde faaliyet göstermesi gerekir. Kültüre uyum sağlayarak dijitalleşmeye ayak uydurmak ve uzaktan çalışmaya geçiş yapmak büyük şirketlerin çoğu tarafından tercih ediliyor.