KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim ilkeleri hayatımıza ilk olarak 1999 yılında İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD ile girmiştir. Gerek global ekonomik krizler gerekse şirketler düzeyinde yaşanan çeşitli usulsüzlükler Kurumsal Yönetim yaklaşımının tüm kurumlar düzeyinde uygulanmasını gerekli kılmıştır. OECD’nin tavsiye niteliğinde yayınladığı ilkeler ile şirketlerin sürdürülebilir başarıyı sağlamalarını amaçlamaktadır; kurumsal yönetim kavramının etki alanını halka açık şirketlerin ardından, halka kapalı şirketler, aile şirketleri, kamu işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve son olarak da siyasi partiler de dahil olmak üzere genişletmiştir.

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin  temel amacı bir kurumun devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir ‘sistem’ oluşturmaktır. Genellikle şirketin  kurumsallaşması Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim olarak  iki boyutlu olarak ele alınır. Bu açıdan bu iki kavramın  arasındaki farkı açıklamak gerekir.