YALIN FELSEFE

Mamul veya hizmet üreten her türlü işletmenin, tüm çalışanlarının katılımıyla israflarından kurtularak akış süresini kısalttığı ve tüm üretim kaynaklarını müşteri talebine göre organize ederek yüksek kalite ve karlılıkla daima mükemmeli hedeflediği bir yaklaşımdır.

Yalın Dönüşüm

Geleneksel yöntemlerle üretim yapan herhangi bir işletmenin yalın teknikleri kullanarak operasyonel ve yönetsel dönüşümünü sağlamasıdır. Yalın dönüşümün dayanağı olacak dört Yalın temel vardır. Bunlar;

Yalın dönüşümü sağlamayı hedefleyen bir işletmenin bu felsefeyi kalıcı kılması için organizasyonunu Yalın Felsefeye göre şekillendirmesi gerekir. Yalın Felsefenin temeli insana saygıdır. İnsanı merkeze alarak kurulan organizasyon yapısı problem çözme kültürüne sahip çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar. Böylece en alttan en üstte tüm çalışanlar Yalın Felsefeyi sürdürülebilir kılmayı ve şirketi buna göre yönetmeyi gözetirler.

 

İsraf Alanları (Mudalar) Nelerdir?

Değer yaratmayan her türlü işlem israf olarak adlandırılır. İşletmelerde israf genellikle 8 şekilde karşımıza çıkar.

  1. Aşırı Üretim: Gerektiğinden önce ve gerektiğinden fazla üretmek
  2. Stok: Elimizde gereğinden fazla miktarda hammadde, yarı mamul veya mamul bulundurmak
  3. Beklemeler: Operatörün makinedeki işin bitmesini beklemesi, makinenin operatörü beklemesi, makinenin ve operatörün malzeme beklemesi
  4. Aşırı (Gereksiz) İşlem: Operatörlerin veya makinenin ürüne değer katmayan gereksiz hareketleri
  5. Yeniden İşlem (Hatalar): Hataları düzeltmek için yapılan yeniden işlemeler
  6. Gereksiz Hareketler: Operatörlerin ve Makinelerin ürene değer yaratmayan gereksiz hareketleri. (Malzeme almak için yürümek, Tezgâha veya makineye yürümek)
  7. Gereksiz Taşımalar: Malzeme veya ekipmanın üretim yerine taşınması
  8. Çalışanların Yeteneklerinden Yararlanmamak: Çalışanların öneri ve fikirlerini değerlendirmemek. Düşünmeyen çalışan profili meydana getirmek
     

Yalın Teknikler Nelerdir?