KURUMSAL CHECK-UP HİZMETİ

İK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖNCESİ ÖN ANALİZ ÇALIŞMASI BAŞLIKLARI (CHECK-UP)

 

Şirket kültürü, değerlerinin incelenmesi

Kalite kültürü ve (varsa)uygulamalarının incelenmesi

Organizasyon yapısının İncelenmesi

Görev, yetki ve sorumluluk paylaşımının incelenmesi

Kurum süreçlerinin incelenmesi

Şirket raporlama sistematiğinin incelenmesi

Şirket toplantı sistematiğinin incelenmesi

Şirket içi iletişim kalitesinin incelenmesi

Personel memnuniyeti/çalışan aidiyeti hakkında bilgi toplanması

Personel seçme, tutundurma faaliyetlerinin incelenmesi

Yetenek yönetimi konusunda yapılan uygulamaların incelenmesi

Oryantasyon ve diğer eğitim uygulamalarının incelenmesi

Çalışan devir hızı ve İK ile ilgili metriklerin incelenmesi

Birincil seviye (giriş seviye) GZFT analizi

Personel özlük çalışmalarının incelenmesi

Motivasyon, ödül & öneri uygulamalarının incelenmesi

(Varsa) Performans yönetimine ilişkin uygulamalar hakkında şirket/ik yönetiminden bilgi alınması

Mevcut diğer İK uygulamalarının incelenmesi

 

Bu başlıklardaki incelemeler uzman/yardımcıları tarafından yapılacak olan bire bir görüşmeler, doküman incelemeleri, organizasyonun mevcut durumunun kurumsal ik uygulamalarında olması gereken standartlarla karşılaştırılması,  mevcut durumun ortaya konması ve yapılması öngörülen potansiyel iyileştirme çalışmalarını kapsayacaktır.

Çalışmalar detaylı bir rapor halinde kurum yönetimine sunulacaktır.

 

Süre: 10-12 adamxgün