SÜREÇ VE ORGANİZASYON TASARIMI

Organizasyonel yapının ve iş süreçlerinin kurumsal stratejilere uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Çünkü, kurumsal stratejiler ancak onları hayata geçirecek organizasyonun ve süreçlerin verimliliği ve etkinliği ölçüsünde amacına ulaşmaktadır.

Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve iyileştirmelerinin yapılmasını kapsayan faaliyetler süreç yönetimini oluşturmaktadır. Süreç yönetimi ile yaşanan belirsizliklerin ve verimsizliklerin giderilmesi amaçlanır. Bunu gerçekleştirmek için:

• Fonksiyonel amaçların kurum hedeflerinin önüne geçmemesi
• Sorumlulukların netleştirilmesi
• Sahiplenmenin sağlanması
• Tekrar eden faaliyetlerin tespit edilmesi
• İletişim sorunlarının tespit edilmesi ve giderilmesi gerekmektedir.

Organizasyonel Tasarım hizmet alanı organizasyon yapılarının, rol ve sorumlulukların, yetkinliklerin ve performans ölçütlerinin tasarımını kapsamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda yetkilendirme modelinin tasarlanmasını da kapsamaktadır.