TEDARİK ZİNCİRİ OPERASYONLARI

Değişen iş gereksinimleri ve piyasalar tedarik zinciri yönetimini etkin kılmayı gerektirmekte ve bunun sonucunda elde edilen rekabet gücünü ve esnekliği daha önemli hale getirmektedir. Müşteriler; daha fazla esneklik, bulunurluk bilgisine daha kolay erişim, daha fazla hız ve kişiselleştirilmiş ürünler talep etmektedirler. Bu bilgileri sağlayabilmek için tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğe olanak verecek ve değişen müşteri taleplerine maliyet açısından rekabetçi olarak hızla cevap verebilecek tedarik zinciri planlama yetkinliklerine daha da fazla önem verilmektedir.

Dünya çapında en iyi performans seviyelerine ulaşmada gerekli olan tedarik zinciri planlaması için teknoloji tek başına yeterli değildir. Planlama sürecine ve teknolojinin bu süreçleri nasıl desteklediğine odaklanılmalı, faydaların elde edilebilmesi ve sürdürülebilmesi için çözümün organizasyonel bileşenleri - organizasyonel yapı, yetkinlikler ve performans ölçütleri - göz önünde bulundurulmalıdır.

Believe Academy olarak göz önünde bulundurduğumuz kritik iş konuları aşağıdakileri kapsamaktadır:

• Tedarik zincirindeki karmaşıklığın yönetilmesi
• Tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğün iyileştirilmesi
• Tedarik zincirinin yanıt verme hızının artırılması
• Optimizasyon ile kaynakların verimliliğinin artırılması