VERİMLİLİK EĞİTİMİ

VERİMLİLİK ARTTIRMA VE MALİYET DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

AMAÇ

İşletmelerde verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanan teknik ve yöntemler konusunda katılımcıları bilgilendirmek. 

  

İÇERİK

·        Verimlilik Nedir, Ne Değildir? 

·        Günümüzde Verimlilik Anlayışında Yaşanan Değişim 

·        Verimlilik Ölçümünde Kullanılan Sayısal Göstergeler 

·        Verimliliğe Süreç Odaklı Yaklaşım 

·        İşletmelerde Verimliliği Olumsuz Etkileyen Kayıplar (İşgücü Makine, Malzeme ve Sermaye Açısından) 

·        Maliyet Nedir? 

·        Maliyetleri Aşağı Çekmede İsrafın Önlenmesi? 

·        Verimlilik Artırma, Maliyet Düşürme Teknikleri ve Uygulama Alanları 

·        Birim Zamanlardan Hareketle Beklenen Kapasitenin Belirlenmesi 

·        Beklenen Kapasite ve Gerçekleşen Kapasite Arasındaki Sapmalar, Nedenleri ve Çözümleri 

·        Optimum Çalışan Sayılarının Belirlenmesi 

·        Kaynakların Verimli Kullanımına İlişkin Uygulamalar

 

 YÖNTEM

·        Anlatım 

·        Tartışma 

·        Uygulama örnekleri 

·        Grup çalışmaları

 SÜRE

·       2 gün