Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirledikleri iletişim kanallarının kullanımıyla hitap edilecek hedef kitleye yönelik yaptığı çalışmaların tümüdür. Bunun temelinde firmanın hem verimliliğini arttırmak istemesi hem de hitap ettiği hedef kitle tarafından takdir edilmesi isteği yatmaktadır. Kurumsal iletişim sürecine kurum içindeki ve kurum dışındaki ilişkiler dahildir. 

Bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken kurumsal iletişim stratejisi yönetici, çalışan, tedarikçi, tüketici gibi birçok faktörü içerisinde bulundurmaktadır. Çok geniş kapsamlı düşünülmesi gereken kurumsal iletişim alanında doğru bilgi akışını sağlayarak firmayı kurumsal itibar çerçevesinde medyaya ve tüketiciye ulaştırmak istenilmektedir. Firmalar, hedeflerine ulaşmak için iletişim faaliyetlerini farklı teknikler kullanarak gerçekleştirmektedir.

Günümüzde birçok kurumsal firmanın bünyesinde kurumsal iletişim departmanı bulunmaktadır. Kurumsal iletişim departmanı sayesinde firma genelindeki tüm iletişim süreçleri daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmüş olur. Kurumsal iletişim departmanlarında genellikle halkla ilişkiler, pazarlama, uluslararası ilişkiler, reklamcılık ve iletişim gibi bölümlerde eğitim almış olan kişiler çalışmaktadır. Toparlayacak olursak, kurumsal iletişimin kurum kültürünü oluşturma, medya ile ilişkiler güçlendirme, kurumun içinde iletişimi sağlama, imaj oluşturma, medya ile olan ilişkileri yönetme, kriz iletişimini sağlama, halkla ilişkiler çalışmalarını gerçekleştirme gibi faaliyeti yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

Günümüzde teknolojinin iyice ilerlemesiyle ve sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte kurumsal iletişimin dijital ayağı da ortaya çıkmıştır. Artık hemen hemen her kurum internet ortamında da yer edinmektedir. Bu yüzden şirketlerin kurumsal iletişim faaliyetleri eş zamanlı olarak dijital tarafta da eş zamanlı olarak yürütülmelidir. Web sayfası, bloglar, firmanın sosyal medya kanalları, tüm bunlar kurumun kimliğini yansıtmaktadır. Bu platformların her birinden kuruma gelen mesaj da, kurumdan hedef kitleye giden mesaj da önemli bir detaydır. Gerek önerilerde, gerek eleştirilerde, hedef kitleye ulaşan mesajlarda, hatta herhangi bir kriz durumunda kuruma ait olan hesaplar da sayfalar da uzman kişiler tarafından yönetilmelidir. Kurum itibarı için artı olabilecek interaktif ortamlarda bulunarak siz de dijital markalaşma için bir adım atabilirsiniz.

Kurumsal iletişimde, sosyal ağlardaki yerinizi alırken sosyal medya yöneticileri ya da kurumsal iletişim uzmanları ile birlikte çalışarak daha profesyonel adım atabilirsiniz. Küçük ya da önemsiz bir ayrıntı gibi gözüken herhangi bir mesaj, yorum gibi durumlar farklı durumlara sebebiyet verebilir. Oluşabilecek olumsuz durumlarda ise kriz yönetimi konusunun önemi bir kez daha karşınıza çıkmaktadır.

Kurumsal İletişimin Sorumlulukları Nelerdir?
Kurumsal iletişim denildiğinde birçok görev ve sorumluluktan bahsedebiliriz. Öncelikle kurumun detaylı bir şekilde anlatılmasının sağlanması gerekmektedir. Farklı etkinlikler düzenleyerek, bu etkinliklerle hedef kitleye ulaşılabilmelidir. Kurumsal iletişim planına dahil olacak kollar arasında gerekli görev dağılımının yapılması önemli olan bir diğer noktadır.

Kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında medya ilişkileri de oldukça önemlidir. Kurumun medyada yer alan haberleri takip edilmeli ve gerektiği zaman medyayla da iletişime geçilmelidir. Son olarak kurumda mutlaka sosyal medya ile ilgilenen bir departman bulunmalıdır diyebiliriz.

Kurumsal İletişim Uygulanırken Önemli Noktalar
Kurumsal iletişim kurum yönetimi tarafından mümkün olan en verimli şekilde kullanılmaya çalışılmalıdır. Hedef kitlelerine başarılı bir şekilde ulaşabilmek için hedef kitle iyi tanınmalıdır. Ayrıca kurumun eksik yönleri belirlenerek, gereğinin yapılması da bu doğrultuda önemlidir. Eğer varsa rakiplerin kuruma olan bakış açısı belirlenmelidir. Kurumsal iletişim stratejisinde gerekli olması halinde profesyonel bir destek de alınabilir.

Kurumsal İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanmaktadır?
Kurumsal iletişim stratejisi oluşturulmadan önce kurumun felsefesi göz önünde bulundurulmalı, kurumun vizyonu ve misyonu çıkartılmalıdır. Hedef kitleye hangi iletişim araçlarıyla ulaşılacağı da sonraki adımdır. Unutmamak gerekir ki doğru iletişim aracı her zaman hedefe daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. İletilmek istenen mesaj hedef kitleye ulaştıktan sonra analiz yapılarak, mesajın başarılı bir şekilde iletilip iletilmediğini saptanabilir.